Polityka prywatności


Podstawą przetwarzanych danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zgodnie z art.13 ust.1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Przystań Wenecka sp. z o.o., Wenecja 12, 88-400 Żnin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537360. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator przetwarza informacje pozyskane w sposób:

a) dobrowolne udostępnienie podczas dokonywania rezerwacji usług w ośrodku wypoczynkowym Przystań Wenecka,

b) pozyskane w drodze indywidualnych akcji marketingowych, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), Bazy Organizatorów Wypoczynku tworzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).

3. Przetwarzane dane osobowe obejmują:

a) imię i nazwisko/nazwa firmy,

b) adres siedziby firmy,

c) adres e-mailowy,

d) numer telefonu,

e) NIP podmiotu gospodarczego.

4. Dane mogą być udostępniane:

a) upoważnionym pracownikom,

b) usługodawcom, podmiotom zewnętrznym (organizatorom turystyki, przewodnikom, firmom świadczącym usługi turystyczne oraz transportowe)

c) podmiotom uprawionym do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa.

d) dostawcom usług prawnych i doradczych.

5. Cel przetwarzania danych:

a) umożliwienie dokonania rezerwacji, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, a także w celu opieki około obsługowej i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną usługą – na podstawie art. 6 ust.1 lit.b i lit.f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej jako RODO)

b) promocja oferowanych przez Administratora usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu w postaci akcji marketingowych. Wysyłane promocje nie będą naruszały prawa do prywatności na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.f rozporządzenia RODO.

c) prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych z Administratorem umów art.6 ust.1 lit.c RODO

d) w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu – na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.f rozporządzenia RODO.

6. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 5 lit.c (dla celów podatkowych i rachunkowych), dane przechowywane są w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa, tj. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane dane osobowe są usuwane.

7. Masz prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b )wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

By skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane zostaną usunięte w ciągu 7 od otrzymania przez nas Twojej wyraźnej prośby o ich usunięcie.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy.

 

Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net